ANVENDELSE

Betjeningstryk er en ZenseHome® enhed. Enheden har to trykknapper, der benyttes til at styre et eller flere lampeudtag /stikkontakter / universaludtag.

Denne enhed kan ikke benyttes selvstændigt, da den er en del af det samlede ZenseHome® - system.

KONSTRUKTION

Denne ZenseHome® enhed består af to trykknapper som hver især enten kan betjenes med et kort tryk eller et langt tryk. ZenseHome® enheden har indbygget indikatorlys, som viser status på det lampeudtag eller stikkontakt, som trykknappen betjener. Desuden har enheden indbygget konfigurerbart ledelys.

Enheden er tildelt en unik adresse/identifikationsnummer, der bruges til at identificere enheden i PC-programmet ZenseHome og ZenseROOM og i kommunikationen mellem enhederne i ZenseHome® -systemet.

PLACERINGSMULIGHEDER

Denne ZenseHome® enhed er kun godkendt til indendørs montering.

RÆKKEVIDDE

Som udgangspunkt er rækkevidden optil 200 meter – målt i ledninglængde, dog kan støj fra tilsluttede apparater på ledningsnettet og installationens beskaffenhed medføre dæmpning af signalet – og dermed rækkevidden.

Skal denne enhed kommunikere med en anden ZenseHome® enhed, der er monteret på en anden fase kan dette som oftest lade sig gøre uden problemer. Såfremt der ikke er tilfredsstillende kommunikation, kan der monteres en ZenseHome® fasekobler i gruppetavlen.

MONTAGE

Ved montering i forbindelse med ny-installation må montagen alene udføres af en autoriseret el-installatør.

Denne ZenseHome® enhed passer til alle FUGA kompatible dåser og underlag. Enheden kan ligeledes benyttes sammen med alle FUGA kompatible rammetyper og rammestørrelser. Brug ikke el-skruetrækker til at spænde skruerne. Frontpladen trykkes blot på plads.

Enheden er tildelt en unik adresse som bruges til at identificere enheden i PC-programmet zense homecontrol®.

 

ID’en er påtrykt på forsiden af enheden lige under stregkoden.

 

Bemærk! Programmet tilretter og validerer automatisk adressen efter indtastning.

Monter ikke dækslet før enhedens ID nummer er noteret og enheden er monteret i dåse.

Hvis frontpladen skal afmonteres skal den forsigtigt løsnes i midten (mellem lyslederne) med en skruetrækker som føres ind langs ”skillelinjen” mellem de 2 trykknapper og vippes ud af.

TILSLUTNINGSDIAGRAM

ZenseHome® enheden tilsluttes 230 VAC på tilslutningsklemmen P1.

 

Tilslutning for 230 VAC på P1

Klemme 1,2 : Nul (markeret med ”N”)

Klemme 3,4 : Fase (markeret med ”L”)

 

Det er muligt at sløjfe fase og nul videre til andre enheder i de monterede stik.

 

TEKNISKE DATA

 

Kapslingsklasse

IP20

 

 

PLC frekvens

110 kHz

 

 

Driftstemperatur

-10 0C til +50 0C

 

 

Luftfugtighed

20 til 80 % ikke kondenserende

 

 

EMC direktiv

EN50065-1

 

 

Standarder

EN60669-2, EN50065-1

 

 

Eget forbrug

Typisk 0,3 W

 

 

Forsyningsspænding, Indgange

230 VAC ± 10%

50 Hz ±10%

 

 

Forsikring

Maksimum 13 A

 

 

Terminaler

Skrueterminaler for fase, nul  max 2x2,5□ mm.

 

 

Modul størrelse

1 modul

 

PROGRAMMERING

Programmering af enheden foretages via PC-programmet ZenseHome eller ZenseROOM hvorefter konfigurationen overføres til de aktive enheder i systemet via en ZenseBOX.

RENGØRING

Rengøres med en hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke benyttes.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

ZenseHome forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Fandt du dit svar?