Når du køber nye ZenseHome enheder vil de altid komme med det nyeste firmware tilgængelig på produktionsdatoen. 

Det vil påvirke dig som kunde hvis du ikke er flyttet over til det nye ZenseHome. De enheder du køber skal først nedgraderes før de kan tages i brug. Dette kan gøres fra det gamle Zense Technology A/S software.

Vejledning fra den gamle Zensehome manual kan læses herunder. 

Firmware opdatér

Firmware opdatering benyttes til at overføre ny og forbedret funktionalitet fra Zense Technology A/S til dine Zensehome enheder, men dette bør som regel  kun foretages på leverandørens opfordring.

Generelt bør du ved installationens begyndelse altid vælge den seneste version.

Åbn firmware opdateringsvinduet fra hovedmenuen:

Værktøjer -> Avanceret -> Firmware opdater

Hermed fremkommer vinduet vist på Figur 37, der viser alle enhederne i projektet. 

Som vist på det lille udklip findes der genveje til funktionerne Hent firmware, Versions information ogOpdatér firmware. Disse genveje kan ligeledes findes i samme vindue under Værktøjer.

Hent firmware

Klik på knappen Hent firmware eller følg stien i vinduet, Værktøjer -> Hent firmware.

Der skal være adgang til Internettet for at kunne hente data hos Zense Technology A/S. Fra vores firmware-server download's de seneste versioner til alle typer enheder på én gang. Den grønne bjælke forneden viser, hvor langt download-processen er kommet (varigheden er typisk ca. 1-3 minut).

Versions information

Alle Zensehome enheder gemmer information om den kørende firmware version. 

Klik på Versions information eller følg stien i vinduet, Værktøjer -> Versions information, for at indlæse og præsentere versionsoplysningen fra enhederne.

Hver enhed bliver nu bedt om at returnere dens firmware version. Ud for de enheder, der står i kø, vises status som 'Henter information…', og ud for de enheder, der har svaret tilbage, er angivet en firmware-version.

Hvis nogle enheder melder 'Ikke tilgængelig' skal man ikke forsøge at opdatere dem.

Under den korte tid under indhentning af versions information kan du opleve kvalitetsproblemer med den daglig brug af Zensehome enhederne, da de ikke kan kommunikere indbyrdes pga. trafikken på elnettet.

Opdatér firmware

Opdatering af firmware på de enkelte enheder er sjældent nødvendigt, men dels kan Zense Technology A/S anbefale dig at foretaget en firmware-opdatering, og dels ligger der ofte ny og forbedret fuknktionalitet i de nyere versioner.

  1. Markér den eller de enheder, du ønsker opdateret.

Alternativt vælg Markér alle enheder for en hel type på én gang (se Figur 39).

2. Klik på knappen Opdater enheder eller vælg i menuen i vinduet, Værktøjer -> Opdatér firmware.

Jvf. Figur 39 får du nu en advarsel om, at hele Zensehome systemet deaktiveres, mens opdateringen finder sted.

Desuden bliver du gjort opmærksom på, at dersom en opdatering bliver afbrudt eller fejler, risikerer du, at du efterfølgende ikke kan komme i kontakt med enheden..

Bekræft, hvis du ønsker at fortsætte opdateringen. 

3. Et nyt vindue åbnes med de firmware versioner, du har hentet over Internettet.

Vælg den ønskede version i rulle-menuen.

Læg mærke til, at du tilllige kan vælge tidligere firmware-versioner (se Figur 40).

Start opdateringen med klik på Opdater enheder.

Du kan nu følge opdateringen som vist på Figur 41 i statuslinjen i bunden af Firmware opdatering's vinduet, og på ordlyden ud for den enkelte enhed i tabellen til højre i vinduet.

Dersom en enhed melder Fejl under opdatering, kan du som omtalt prøve at opdatere denne enhed alene.

Husk, at opdateringen typisk har en varighed på 7-12 min. pr. enhed!

Fandt du dit svar?